ร่วมใจบริจาคช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ณ วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่

วันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ.2562

          บริษัท เมคทูวิน การ์เม้นท์ จำกัด และ บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ร่วมใจนำสิ่งของจำเป็นมาบริจาค ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ณ วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานี้

 

02
03
04
05
06
07
08
09