Deco ร่วมกับทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ จัดโครงการโทลเวย์ลัคกี้เวย์

วันที่ 22 มิ.ย. 2562

        Deco ร่วมกับทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ ปีที่ 12 จัดกิจกรรม “Tollway Lucky Way ใบเสร็จให้โชค 2019”  เพิ่อส่งเสริมให้ผู้คนให้รู้จักรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้มากขึ้น รณรงค์ให้หันมาช่วยกันลดมลพิษ ลดPM2.5 รักสิ่งแวดล้อม จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ลุ้นรางวัลรวม 871 รางวัล มูลค่า 3,569,650 บาท

โดยมีรายละเอียดของรางวัล ดังนี้

1.รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รุ่น Hannah มูลค่า 42,900 บาท
2.รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รุ่น Ekon มูลค่า 42,200 บาท
3.รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รุ่น Sally มูลค่า 41,500 บาท
4.รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รุ่น Sofia มูลค่า 39,900 บาท
5.รถจักรยานไฟฟ้า รุ่น 901 มูลค่า 19,900 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งชิ้นส่วนใบเสร็จค่าผ่านทางเพื่อร่วมลุ้นรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562

จับฉลากรายชื่อผู้โชคดี : วันที่ 19 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันที่ 31 ตุลาคม 2562

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Tollway Call Center : 1233 หรือ www.tollway.co.th

สามารถดูของรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่
http://www.tbvnews.com/?p=5555

 

 

01
02
03