Hotline: 090-040-0400 | Email: admin@decogreenenergy.com

เกี่ยวกับเรา

Image

บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด

เราในนามบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (Deco Green Energy Co., Ltd.) มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง เข้ามาสู่ธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะ นำพลังงานสะอาดมาทดแทนการใช้น้ำมัน โดยมุ่งเน้นไปที่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมในประเทศมากที่สุดดังที่กล่าวมา โดยจะนำเอาเทคโนโลยีจากประเทศไต้หวันมาใช้เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสยานยนต์พลังงานสะอาดที่มีคุณภาพและมีความประหยัด เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของโลก ข้อมูลจากเว็บไซต์ World’s Top Export ระบุว่าในปี พ.ศ. 2559 ไทยเป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และรถจักรยานรายใหญ่อันดับ 7 ของโลก (อันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน) คิดเป็นมูลค่าถึง 1,200 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 5.6% ของการส่งออกทั้งหมด ซึ่งจากตัวเลขการส่งออกที่กล่าวมา ถือเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทยในด้านทรัพยากรแรงงานที่มีทั้งฝีมือและประสบการณ์ ซึ่งตรงกับความตั้งใจของเราในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ ทั้งยังส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ เรายังหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผู้ที่มีฝีมืออีกทางหนึ่งด้วย

ธุรกิจของเรา

บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ดำเนินธุรกิจประกอบ ผลิต และจำหน่ายยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยมีสินค้าดังต่อไปนี้
  • Electric Motorcycles (มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า)
  • Electric Bicycles (จักรยานไฟฟ้า)
  • Spare Parts (ชิ้นส่วนอะไหล่)
  • Lithium Batteries (แบตเตอรี่ลิเธียม)

โดยเราจะร่วมมือกับบริษัท LAIKE ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไต้หวัน มาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่มีประสบการณ์การผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้ายาวนานมากว่า 15 ปี มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในไต้หวันถึง 3 ปีซ้อน (2014-2016) เราจะมีการผลิตชิ้นส่วนต่างๆเองในประเทศไทย เช่น โครงสร้างรถ กล่องควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ชาร์จ หรือแม้กระทั่งการพัฒนาแบตเตอรี่และโซล่าร์เซลส์เพื่อชาร์จพลังงาน ทั้งยังควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ISO
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ผ่านการควบคุมการผลิตจากบริษัท LAIKE ประเทศไต้หวัน
บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียน ISO เช่นเดียวกับบริษัทแม่
Image
การันตีคุณภาพ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015
บริษัทของเราในนาม เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี มีทุนจดทะเบียนในเบื้องต้น 30 ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาทในปีที่สอง และ 500-1,000 ล้านบาทในปีที่สาม โดยในเบื้องต้นจะใช้ในการนำเข้าอุปกรณ์ โดยการควบคุมการผลิตและคุณภาพจากบริษัท LAIKE ประเทศไต้หวัน เพื่อนำมาประกอบและจัดจำหน่ายในประเทศไทย ก่อนจะเพิ่มทุนเพื่อใช้พัฒนาในส่วนโครงสร้างรถ มอเตอร์ และ กล่องควบคุมไฟฟ้า ให้สามารถตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยได้ในปีที่สอง ส่วนในปีที่สามจะเป็นการเพิ่มทุนเพื่อใช้ในการวิจัยและผลิตแบตเตอรี่และโซล่าเซลส์ในไทย เราจะผลิตทั้งรถจักรยานยนต์ 2 ล้อ 3 ล้อ รถตุ๊กตุ๊ก รวมทั้งรถที่ใช้ในภาคการเกษตรและขนย้ายสินค้าตามโรงงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายผลิตยานยนต์ให้ได้ไม่ต่ากว่า 200,000 คันต่อปี

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตและส่งออกชั้นนำของประเทศ ในธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า

พันธกิจ

  • เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งในไทยและในต่างประเทศ
  • พัฒนาองค์กรและบุคลากรตลอดจน ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมลภาวะที่ดีให้แก่คนในสังคม

เป้าหมายทางธุรกิจ

มุ่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้สามารถรองรับการผลิต 50,000 คันภายในปีนี้ (2018), 75,000 คัน/ปี ภายในปี 2019, 150,000 คัน/ปี ภายในปี 2020, 250,000 คัน/ปี ภายในปี 2021 และ 300,000 คัน/ปี ภายในปี 2022
Image

เครื่องการันตีคุณภาพ

สินค้าของเดโก้ ยืนยันคุณภาพและมาตรฐานในระดับสูง ที่หลอมรวมจากมาตรฐานชิ้นส่วนผลิตของผู้จำหน่ายและการบริหารจัดการคุณภาพจาก เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี เข้าไว้ด้วยกัน อันประกอบไปด้วยด้วยชิ้นส่วนอะไหล่ชนิดต่างๆของผู้จำหน่ายที่ผ่านการรับรอง ได้รับเอกสารรับรองคุณภาพในระดับสากล ในส่วนของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของเดโก้ทุกรุ่น ล้วนผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและสถาบันยานยนต์ ได้รับมาตรฐาน มอก. อีกทั้งบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนสรรพสามิต และได้รับการขึ้นทะเบียนคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการผลิตและประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่งออก และอีกหนึ่งความภูมิใจของ เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี คือการได้รับรหัสสากลบ่งชี้ผู้ทำ หรือ WMI (World Manufacturer Identifier Code) เพื่อใช้ประกอบตัวเลขบ่งชี้ยานยนต์ หรือ VIN (Vehicle Indicator Section) ซึ่งทำให้เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี มีศักยภาพพร้อมแล้วที่จะส่งออกจักรยานยนต์ไฟฟ้าในนามเดโก้ออกสู่ตลาด ทั้งในระดับประเทศ และในระดับโลก
Image
Image
Image
มาตรฐาน ISO9001:2015
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลการทดสอบจากสถาบันยานยนต์

มาตรฐานเดโก้ มาตรฐานระดับสากล
ISO 9001:2015

มาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานที่ยืนยันคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งการที่บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จากัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากประเทศสหรัฐอเมริกา จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเดโก้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยผลิตภัณฑ์ที่จะมีเครื่องหมาย มอก. ได้ จะต้องผ่านคุณลักษณะที่สำคัญต่างๆตั้งแต่กระบวนการผลิต การที่เดโก้ได้รับเครื่องหมาย มอก. ถือเป็นการยืนยันได้อีกทางหนึ่งว่าผู้อุปโภคจะได้ใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงและมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการใช้งาน

ผ่านผลการทดสอบจาก
สถาบันยานยนต์ และสถาบันไฟฟ้า

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยในการขับขี่ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ในขณะนี้รถทุกรุ่นที่เดโก้มีแผนจะจัดจำหน่าย ได้ผ่านผลการทดสอบจากทั้งสถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute) และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Institute) ทั้งหมดทุกรุ่นแล้ว ซึ่งผลจากการทดสอบทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตโดยเดโก้สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ทั้งหมด ทุกคัน ทุกรุ่น
หมายเหตุ: ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยในท้องตลาดบางรายประสบปัญหาไม่สามารถจดทะเบียนเลขรถกับกรมการขนส่งทางบกได้ เนื่องจากไม่ผ่านผลการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้า และสถาบันยานยนต์

มาตรฐานจากชิ้นส่วนผู้ผลิต

ชิ้นส่วนกระจกของเดโก้ ได้รับเครื่องหมาย E ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล
แตรสัญญาณของเดโก้ ผ่านการรับรองแบบจากกรมการขนส่งทางบก
แตรสัญญาณของเดโก้ ได้รับเครื่องหมาย E ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล
แบตเตอรี่รถของเดโก้ ได้ใบรับรองมาตรฐานสากล เป็นการการันตีคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม

ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือทดลองขับ

บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด

ที่อยู่

9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน นครปฐม 73160

ติดต่อ

โทรศัพท์/แฟกซ์ : 034-100-270
มือถือ : 090-040-0400
อีเมล : admin@decogreenenergy.com
Line: @decogreenenergy

QR Website