Hotline: 090-040-0400 | Email: admin@decogreenenergy.com

ข่าวสาร

เปิดตัวโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู แห่งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระหว่างบริษัท ซุนวู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

วันที่ 25 พ.ค. 2562

          ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

          และเปิดตัวโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู โดยมี นายชวลิต คำเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ นายธำรง น่วมศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ นายชุน เฉิน ประธาน กรรมการบริหารบริษัทเดโก้ กรีน เอนเนอจี จำกัด นายปกิจพณน์ ประเสริฐวัชร ประธานกรรมการ บริหารบริษัทซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นายวิเชษฐ์ เพ็ชรคง กรรมการผู้จัดการบริษัท ซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นายรัฐภูมิ ชัยรังสี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทได้ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างบริษัทซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจสวัสดิการเพื่อสหกรณ์ ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัทเดโก้กรีนเอนเนอร์จีจำกัด ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารายใหญ่ภายใต้แบรนด์ deco โดยได้นำเทคโนโลยีจากประเทศไต้หวันมาใช้เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสยานยนต์พลังงานสะอาดที่มีคุณภาพและมีความประหยัดสูงสุด

          สำหรับการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สำหรับสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสังคมสะอาด เป็นจุดเริ่มต้นการลด มลภาวะต่อโลกด้วยพลังงานสะอาด ซึ่ง วัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้มีโครงการ คือ
1 โครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู
2 โครงการลดค่าใช้จ่ายจากพรบและ ประกันภัยรถยนต์
3 โครงการเทคโนโลยีเพื่อสมาชิกสหกรณ์
4 โครงการมหาวิทยาลัยและโรงเรียนไร้เงินสด
5 โครงการอาชีพเสริมวัยเกษียณ
ในการดำเนินโครงการนี้ได้เปิดตัวโครงการ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ภาคเหนือคือจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนที่จะเปิดตัวโครงการต่อไปที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ตามลำดับ

          ด้าน นายปกิจพณน์ ประเสริฐวัชร กรรมการบริหารบริษัทซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด แต่ว่าเราเป็นผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคมไร้เงินสดเพื่อยกระดับการให้บริการด้านต่างๆสำหรับโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู เป็น 1 ใน 5 โครงการของเราที่เรามองเห็นว่าสามารถเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตครูได้ การที่เราได้ผนึกพันธมิตรกับบริษัทเดโก้กรีนเอนเนอร์จีจำกัด เพราะเห็นว่าบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาสู่ธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะนำพลังงานสะอาดมาทดแทนการใช้น้ำมันโดยมุ่งเน้นไปที่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมในประเทศมากที่สุดโดยจะนำเอาเทคโนโลยีจากประเทศไต้หวันมาใช้เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสยานยนต์พลังงานสะอาดที่มีคุณภาพและมีความประหยัดเนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลัก

          ด้านนาย ชุน เฉิน ประธาน กรรมการบริหารบริษัทเดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด กล่าวว่าสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น Super ace(x) ที่เราผลิตมาในโครงการนี้มีข้อดีคือ ชาร์จแบตเตอรี่เพียง 2-3 ชั่วโมงวิ่งได้ 80 กม. เครื่องยนต์เงียบไม่รบกวนผู้อื่น ดีไซน์ทันสมัย ใช้พลังงานจากไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ประหยัดกว่าใช้น้ำมัน ค่าใช้จ่ายจ่ายเพียง 10 สตางค์ต่อกิโลเมตรไม่สร้างมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          นายชวลิต คำเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์ในการที่จะสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกของสหกรณ์เนื่องจากมอเตอร์ไซค์เป็นปัจจัยที่สำคัญในตอนนี้ที่ครูเองจะได้นำเอาไปใช้ประโยชน์การที่เราได้ตัดสินใจส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์หันมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพราะมองเห็นว่าสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปได้อย่างมากมายในแต่ละเดือนเนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเราสามารถชาร์จได้เองในบ้านมอเตอร์ไซค์ 1 คันลดภาระค่าใช้จ่ายจากน้ำมันรถได้ถึง 1200 บาทต่อเดือน วันนี้เมื่อลดรายจ่ายคือการเพิ่มรายได้ให้กับคุณครูที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          นายธำรงค์ น่วมศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัดกล่าวว่าในขณะนี้สหกรณ์เองได้เปิดให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการออกมาเพื่อเอาไว้รองรับโครงการนี้สมาชิกสามารถเข้ามาขอกู้เงินกับสหกรณ์เพื่อเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ในโครงการซึ่งสหกรณ์คิดว่าสามารถช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของดอกเบี้ยได้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งพิธีลงนามในครั้งนี้ จะรับเกียรติจากตัวแทนบริษัทในกลุ่มพันธมิตรที่จะร่วมขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเพื่อข้าราชการครูร่วมเป็นสักขีพยานประกอบด้วย บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) บริษัท ลูเจ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด บริษัท ไรซัน(ประเทศไทย)จำกัด บริษัท ดีซีพี เวิลด์ จำกัด บริษัทเอเชียไดเร็ค อินชัวร์รันส์ โปรกเกอร์ จำกัด บริษัท ธนทัต โซลูชั่น จำกัดและบริษัท แยพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับ บริษัทซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด คือผู้ก่อตั้งโครงการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Mou2 01
Mou2 02
Mou2 03
Mou2 04
Mou2 05
Mou2 06
Mou2 07
Mou2 08

 

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด

ที่อยู่

20/11 หมู่ที่ 1 ตำบลยายชา
อำเภอสามพราน นครปฐม 73110

ติดต่อ

โทรศัพท์/แฟกซ์ : 034-100-270
มือถือ : 090-040-0400
อีเมล : admin@decogreenenergy.com
Line: @decogreenenergy

QR Website