Hotline: 090-040-0400 | Email: admin@decogreenenergy.com

ข่าวสาร

บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์ จี จำกัด ร่วมกับ บริษัท ดีซีพี เวิลด์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ให้กับนักศึกษาโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

วันที่ 28 พ.ค. 2562

          บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์ จี จำกัด ร่วมกับ บริษัท ดีซีพี เวิลด์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ให้กับนักศึกษาโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เสริมสร้างความรู้ สร้างงาน สร้างอนาคต ให้ักับกลุ่มนักศึกษาหลังเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพธุรกิจรถมอเตอร์ไซค๋ไฟฟ้าได้ เป็นอีกโครงการที่ทางDecoได้จัดขึ้น เพื่อผลักดันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ใช้กันแพร่หลายมากขึ้น
ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน ผ.อ และคุณครูทุกท่าน ที่ได้ช่วยส่งเสริมโครงการนี้

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด

ที่อยู่

20/11 หมู่ที่ 1 ตำบลยายชา
อำเภอสามพราน นครปฐม 73110

ติดต่อ

โทรศัพท์/แฟกซ์ : 034-100-270
มือถือ : 090-040-0400
อีเมล : admin@decogreenenergy.com
Line: @decogreenenergy

QR Website